Knur PIC 510

Tempo przyrostu i jakość tuszy

Knur PIC510 – spełnienie oczekiwań klientów poszukujących knura uniwersalnego, RS273_PIC410_shadow_HighRes a jednocześnie wydajnego i efektywnego ekonomicznie – obdarzonego
wybitną dzielnością tuczną i rzeźną bez utraty wysokiej jakości mięsa. Doskonale nadaje się do krycia loch o nieznanym pochodzeniu, by wielokierunkowo podnieść wartość tuczną ich potomstwa.

• Testowe tempo przyrostów 1125 g/dzień
• Tłuszcz grzbietowy 8,5 mm
• Oko polędwicy 78 mm
• Mięsność 63,1%

• CC – całkowicie wolny od „genu stresu”

 

 


 

Knur PIC 337

Lider tempa przyrostów i wydajności w rzeźni

Knur PIC 337 generuje zysk poprzez maksymalizowanie tempa przyrostu i wykorzystania paszy. Jest doskonale predysponowany PIC337do produkcji cięższych tuczników, wpływający tym samym na wzrost efektywności wykorzystania posiadanych budynków. Osiąga wysoką mięsność przy wysokich wagach ubojowych z zachowaniem doskonałej jakości mięsa i wyrębów.Knur PIC 337 to lider PIC w tempie przyrostów i ekonomice produkcji.

• Testowe tempo przyrostów 1215 g/dzień
• Tłuszcz grzbietowy 9,1 mm
• Oko polędwicy 69 mm
• Mięsność 62,2%
• CC – całkowicie wolny od „genu stresu”