Loszka PIC Camborough+

Ekonomia, Plenność, Opiekuńczość

Najnowsza loszka Camborough+, którą mamy przyjemność zaoferować, jest wynikiem kilkuletniej pracy hodowlanej prowadzonej  w europejskich i amerykańskich centrach genetycznych PIC.
Ta unikalna selekcja od ponad dwóch lat opiera sie w pełni o selekcje genomową (80000 markerów SNP), która pozwala bardzo dokładnie wybierać zwierzęta elitarne, a zatem jeszcze szybciej uzyskać postęp genetyczny. Nowe narzędzia sprawiają, że Camborough+ oprócz doskonałej plenności jest również liderem w minimalizacji kosztów produkcyjnych na wyprodukowanego tucznika (wykorzystanie paszy, przyrost, wysoka przeżywalność, jakość tuszy).

• Wysoka plenność i masa urodzeniowa (wyrównane mioty)
• Doskonały apetyt podczas laktacji, stąd bardzo przewidywalna mleczność
• Rekordowo niskie koszty paszy/lochę/rok
• Niska śmiertelność przedodsadzeniowa i tuczowa

• Wybitna dzielność tuczna i rzeźna potomstwa

 

 

 


 

Loszka PIC Camborough40

Ekonomia, Tempo przyrostu, Plenność

 

Camborough40Podstawowe cechy Camborough40:

• Bardzo wysokie tempo przyrostu, wykorzystanie paszy i mięsność,
• Długa efektywna produkcyjność w stadzie,
• Dobry poziom cech matecznych: plenność, mleczność i opiekuńczość.